K K K S TA
04-6015533

קונצרטיול בעכו העתיקה – קונצרט ווקאלי חגיגי ולאחריו טיול בסמטאות העיריום ש' 21 לדצמבר

  • 04-6015533
להרשמה

i
החל מ ₪90 / לאדם

תאריכים וזמנים

21 דצמבר

10:30 - 13:30

הרשמה - קונצרטיול בעכו העתיקה – קונצרט ווקאלי חגיגי ולאחריו טיול בסמטאות העיר

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.