K K K S TA

מפגש אמנים על אור ומיחזור בסטודיו TIN-TIME

  • 072-3971600
  • גילון

תאריכים וזמנים

17 דצמבר

11:00 - 12:30

הרשמה - מפגש אמנים על אור ומיחזור בסטודיו TIN-TIME

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.