K K K S TA

על תכשיטים וממתקים עכואיים

  • 0723971236
  • עכו עתירה
להרשמה

i
₪90 / לאדם

תאריכים וזמנים

16 דצמבר

16:00 - 18:00

הרשמה - על תכשיטים וממתקים עכואיים

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.