K K K S TA

יופיו של החורף – סיור צילום בסוד הפלא הקיבוצי בכפר מסריקיום ו' 18 לדצמבר

  • 072-3971564
להרשמה

i
₪180 / לאדם

תאריכים וזמנים

18 דצמבר

09:00 - 12:00

הרשמה - יופיו של החורף – סיור צילום בסוד הפלא הקיבוצי בכפר מסריק

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.