K K K S TA

על הדבש ועל האור – טיול בפקיעין עם מורת הדרך איילת בר מאיר

  • פקיעין
  • 0723971232

תאריכים וזמנים

16 דצמבר

08:00 - 11:00

הרשמה - על הדבש ועל האור – טיול בפקיעין עם מורת הדרך איילת בר מאיר

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.