K K K S TA
04-6015533

יצירות של אור – סדנת יצירה להכנת מנורות שמן מחרס או מזכוכית בסטודיו ג'רהיום ש' 21 לדצמבר

  • 052-4698631
  • סטודיו ג'רה, כליל
להרשמה

i
₪60 / לאדם

תאריכים וזמנים

21 דצמבר

11:00 - 12:00

הרשמה - יצירות של אור – סדנת יצירה להכנת מנורות שמן מחרס או מזכוכית בסטודיו ג'רה

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.