K K K S TA

מפגש עם חרש הברזל וליד חורי וקינוחי חג המולד בכפר הנוצרי פסוטה

  • פסוטה
  • 0723957562

תאריכים וזמנים

16 דצמבר

08:00 - 10:00

הרשמה - מפגש עם חרש הברזל וליד חורי וקינוחי חג המולד בכפר הנוצרי פסוטה

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.