K K K S TA

שיח גלריה על ריקוד וצפייה בתערוכה "סינרגיה" בתיירות כפר מסריק

  • 052-5557271

תאריכים וזמנים

21 דצמבר

12:00 - 13:30

הרשמה - שיח גלריה על ריקוד וצפייה בתערוכה "סינרגיה" בתיירות כפר מסריק

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.