K K K S TA

אנשי מערב הגליל המרתקים – טיול בג’יפ בין אנשים ותרבויות

  • 054-2229697
להרשמה

i
₪750 לג'יפ (המכיל עד 7 אנשים)

תאריכים וזמנים

שבת 22 דצמבר

11:00 - 13:00

הרשמה - אנשי מערב הגליל המרתקים – טיול בג’יפ בין אנשים ותרבויות

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.