K K K S TA

חורף בינלאומי בכפר המחול בגעתון

  • קיבוץ געתון
  • 072-3970884

תאריכים וזמנים

14 דצמבר

16:30 - 18:15

הרשמה - חורף בינלאומי בכפר המחול בגעתון

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.