K K K S TA

– האירוע מלא – כשדבש ומיחזור נפגשים – סדנה משפחתית להכנת נר טבעי בפחית ממוחזרת

  • מרכז המבקרים עסל אלנור, פקיעין
  • 072-3971600 

תאריכים וזמנים

חמישי, שישי 17-18 דצמבר

11:00 - 13:00, 13:00 - 14:00, 15:00 - 16:00