K K K S TA

לצאת אל האור – שיח גלריה עם הפסלת יעל נתנאל

  • כפר מסריק
  • 072-3941136

תאריכים וזמנים

15 דצמבר

07:00 - 08:00

הרשמה - לצאת אל האור – שיח גלריה עם הפסלת יעל נתנאל

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.