K K K S TA

התערוכה -"חגיגה של אור" – Art 192

  • 04-8283955

תאריכים וזמנים

חמישי, שישי, שבת 19-21 דצמבר

10:00 - 15:00

הרשמה - התערוכה -"חגיגה של אור" – Art 192

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.