K K K S TA

"תעתועי אקו ארט" – תערוכה ושיח גלריה בגלריה מוניו בכפר מסריק

  • קיבוץ כפר מסריק
  • 0723971564

תאריכים וזמנים

16 דצמבר

08:00 - 09:30

הרשמה - "תעתועי אקו ארט" – תערוכה ושיח גלריה בגלריה מוניו בכפר מסריק

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.