K K K S TA

אירוח ביתי וטעימות מתוקים דרוזיים מול נוף גלילי

  • ג'ת הגלילית
  • 072-3941138

תאריכים וזמנים

15 דצמבר

08:00 - 09:30

הרשמה - אירוח ביתי וטעימות מתוקים דרוזיים מול נוף גלילי

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.