K K K S TA

טיול במעיליה לאורות החג עם מורת הדרך איילת בר-מאיריום ה' 19 לדצמבר

  • 054-6378901
להרשמה

i
₪70 / לאדם

תאריכים וזמנים

19 דצמבר

19:30 - 21:00

הרשמה - טיול במעיליה לאורות החג עם מורת הדרך איילת בר-מאיר

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.