K K K S TA

סדנה להכנת מובייל אקולוגי בגלריה Art 192 בעכו העתיקה

  • עכו העתיקה
  • 0723971190

תאריכים וזמנים

15 דצמבר

07:30 - 10:00

הרשמה - סדנה להכנת מובייל אקולוגי בגלריה Art 192 בעכו העתיקה

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.