K K K S TA

אל בתים מיוחדים בעכו העתיקה, אירוח ביתי ומתוק, כיכרות ותצפיות גגות

  • 054-6378901
להרשמה

i
החל מ ₪70 / לאדם

תאריכים וזמנים

שבת 22 דצמבר

15:00 - 17:00

הרשמה - אל בתים מיוחדים בעכו העתיקה, אירוח ביתי ומתוק, כיכרות ותצפיות גגות

אנו מתחייבים לא להעביר את פרטיכם האישיים לצד ג'. שימוש בפרטים אלה יעשה לצורך מתן שירותים הקשורים לפנייתכם בלבד.